PL EN

Formularz rejestracyjny

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zgłoszenia online na targi dostępnym na stronie http://pcidays.pl i go akceptuję Click here for download.
Chcę otrzymywać informacje za pomocą e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących usług świadczonych przez Wydawnictwo FARMACOM Sp. z o.o. Sp. K.

Wydawnictwo FARMACOM Sp.z o.o. Sp.K. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Św. Jana 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000720784, NIP:6472581881, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.